Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Poznań-Winogrady

tel. 501 109 460

Tłumaczenie dokumentów

Oferuję tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski. Tłumaczone przeze mnie dokumenty to m.in.:

 • Umowy
 • Dokumenty korporacyjne (odpis KRS, umowa spółki, akt założycielski, protokół ze zgromadzenia wspólników, uchwały, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie biegłego rewidenta)
 • Dokumenty sądowe (postanowienia, wyroki, materiały dowodowe – np. korespondencja e-mailowa)
 • Opinie prawne
 • Akty notarialne, pełnomocnictwa, testamenty
 • Świadectwa szkole i dyplomy uczelni wyższych
 • Dokumenty samochodowe
 • Dokumenty metrykalne (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu)
 • Wszelkie dokumenty poświadczone apostille

Za dodatkową opłata oferuję możliwość wysyłki dokumentów pocztą lub usługą kurierską na dowolny adres w Polsce lub za granicą.

Tłumaczenie ustne

 • Tłumaczenie czynności notarialnych (założenie spółki, zakup udziałów, zakup nieruchomości przez cudzoziemca, udzielenie pełnomocnictwa)
 • Spotkania i negocjacje biznesowe, zgromadzenia wspólników, posiedzenia organów spółki
 • Wszelkie czynności urzędowe z udziałem obcokrajowców władających językiem angielskim (m.in. Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, sądy, prokuratura, policja)
 • Ceremonie ślubne

Wycena

Wszelkie pozostałe dokumenty wyceniane są indywidualne. W celu skorzystania z niezobowiązującej, bezpłatnej wyceny, mogą Państwo przesłać skan dokumentu na mój adres mailowy anna@przysiegly24.pl. Przesłanie dokumentu na niniejszy adres mailowy jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności.