Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Poznań-Winogrady

tel. 501 109 460

Tłumaczenie pisemne

Tłumaczenie pisemne na język polski – 60 zł za stronę przeliczeniową
Tłumaczenie pisemne na język angielski – 60 zł za stronę przeliczeniową

* 1 strona przeliczeniowa = 1125 znaków ze spacjami w tekście docelowym
** Nie jestem płatnikiem VAT. Wszystkie ceny są ostatecznymi cenami brutto (nie doliczam VAT).
*** Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Tłumaczenie ustne

Tłumaczenie do 2h – 300 zł
Każda kolejna rozpoczęta godzina – 150 zł

W przypadku tłumaczenia ustnego minimalny blok rozliczeniowy to 2 godziny. Wynagrodzenie za każde tłumaczenie trwające do 2 godzin wynosi 300 zł. Każda rozpoczęta godzina powyżej 2 godziny traktowana jest jako kolejna godzina tłumaczenia.

* Na terenie Poznania dojazd gratis. Koszt dojazdu poza Poznań ustalany indywidualnie.
** Nie jestem płatnikiem VAT. Wszystkie ceny są ostatecznymi cenami brutto (nie doliczam VAT).
*** Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Standardowe dokumenty

Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) dokumentów polskich na język angielski:

 • odpis skrócony aktu urodzenia – 60 zł
 • odpis zupełny aktu urodzenia – 100 zł
 • odpis skrócony aktu małżeństwa – 60 zł
 • odpis zupełny aktu małżeństwa – 100 zł
 • zaświadczenie o niekaralności – 60 zł
 • dyplom uczelni wyższej (bez suplementu) – 60 zł
 • świadectwo pracy – od 100 zł

Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) dokumentów polskich na język angielski:

 • brytyjski dowód rejestracyjny (V5C) – 120 zł
 • druk P60 – 100 zł
 • odpis brytyjskiego aktu urodzenia – 100 zł
 • odpis brytyjskiego aktu małżeństwa – 100 zł
 • odpis irlandzkiego aktu urodzenia – 100 zł

Wycena

Wszelkie pozostałe dokumenty wyceniane są indywidualne. W celu skorzystania z niezobowiązującej, bezpłatnej wyceny, mogą Państwo przesłać skan dokumentu na mój adres mailowy anna@przysiegly24.pl. Przesłanie dokumentu na niniejszy adres mailowy jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności.